گردونه ی شرکت نیری ارگانیک یزد شرکت نیری ارگانیک یزد
شرکت نیری ارگانیک یزد (تبلیغ)

فروش اقساطی دستگاه تولید کره بادام زمینی،پسته و...

قابلیت و مزایا: تولید کره انواع دانه های گیاهی نظیر بادام زمینی،بادام شیرین،فندق،پسته،گردو و کنجد با یک دستگاه کره گیری از دانه های درشت تنظیم نرمی و زبری محصول ظرفیت تولید 35 تا 40 کیلوگرم در ساعت استفاده از استیل مواد غذایی دارای سوئیچ قطع خودکار برق در نوسانات برق مصرفی 2 بیشتر ..
شرکت نیری ارگانیک یزد (پست)

دستگاه تولید کره بادام زمینی

قابلیت و مزایای دستگاه: قابلیت تواید انواع کره از دانه های گیاهی نظیر بادام زمینی،بادام شیرین،پسته،فندق،گردو و کنجد تنظیم نرمی و زبری محصول ظرفیت تولید 35 تا 40 کیلوگرم کره در ساعت برق 220 ولت سوئیچ قطع خودکار برق تایمر تنظیم زمان آچار مخصوص تیغه قیف اصلی و قیف جانبی ساخته ش بیشتر ..
شرکت نیری ارگانیک یزد (محصول)

دستگاه روغن گیری پرس سرد

جهت دریافت اطلاعات این دستگاه تماس بگیرید 09134871200بیشتر ...
شرکت نیری ارگانیک یزد (محصول)

دستگاه تولید کره بادام زمینی،کره پسته و...

این دستگاه قابلیت تولید انواع کره های گیاهی نظیر کره بادام زمینی،کره (ارده)کنجد،کره پسته،کره بادام شیرین و کره فندق را دارا میباشد.با فشار دادن دکمه سبز رنگ ،دستگاه شروع به کار و پس از دریافت مقدار لازم کره مورد نظر با فشار دادن دکمه قرمز رنگ میتوانید دستگاه را متوقف نمایید.جهبیشتر ...

 |